"SENTREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Realizuje projekt pn. „Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w "SENTREX" Sp. z o.o.”

RPOP.02.01.02-16-0052/19

Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2B oraz B2E wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury technicznej. Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach: marketing i sprzedaż, produkcja i gospodarka materiałowa, prawo, księgowość i finanse, zasoby ludzkie. Należy podkreślić, iż długookresowym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

 

Wdrożone systemy teleinformatyczne wprowadzą nowe podejście w przedsiębiorstwie w zakresie realizacji procesów produkcyjnych i logistyki okołoprodukcyjnej. Wdrożenia przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych pozytywnie wpłynie na pracę przedsiębiorstwa i usprawni procesy marketingowy i organizacyjny w firmie. Ta innowacja procesowa zwiększy konkurencyjność oferowanych produktów i towarów wnioskodawcy w zakresie ich dostępności ofertowej, jakości i szybkości realizacji zamówień.

 

Wartość projektu: 336 789,60 PLN

Dofinansowanie: 201 736,96 PLN

 

 

 

Drukarnia fleksograficzna,
producent torebek papierowych
z dnem klockowym i worków
papierowych
Hersteller von flexiblen
Papierverpackungen, bedruckt
im Flexodruckverfahren.
Manufacturer of flexible packaging
and block bottom bags,
printed in flexographic printing.
Kontakt / Contact :
tel: +48 77 451 99 00
Fax +48 77 451 99 99
sentrex@sentrex.com.pl