Dotacje

„SENTREX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Realizuje projekt pn. „Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w „SENTREX” Sp. z o.o.”
RPOP.02.01.02-16-0052/19

Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2B oraz B2E wraz
z zakupem niezbędnej infrastruktury technicznej. Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach: marketing i sprzedaż, produkcja i gospodarka materiałowa, prawo, księgowość i finanse, zasoby ludzkie. Należy podkreślić, iż długookresowym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Wdrożone systemy teleinformatyczne wprowadzą nowe podejście w przedsiębiorstwie w zakresie realizacji procesów produkcyjnych i logistyki okołoprodukcyjnej. Wdrożenia przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych pozytywnie wpłynie na pracę przedsiębiorstwa i usprawni procesy marketingowy i organizacyjny w firmie. Ta innowacja procesowa zwiększy konkurencyjność oferowanych produktów i towarów wnioskodawcy w zakresie ich dostępności ofertowej, jakości i szybkości realizacji zamówień.

Wartość projektu: 336 789,60 PLN
Dofinansowanie: 201 736,96 PLN